Empreses en forma

CONNEXIÓ I RELAXACIÓ AMB CAVALLS

Es tracta d’una sessió de connexió i relaxació amb cavalls per a potenciar les capacitats emocionals del grup en conjunt i de cada un dels seus membres en particular, a través de l’autoconeixement individual, del rol que ostentem cadascú dins l’equip, i del grup com a unitat, per tal d’assolir un creixement en tots els àmbits i que el col•lectiu en surti reforçat. El contacte i respecte amb els animals i l’entorn natural de la finca suposen un marc idoni per a aquest tipus d’activitats de salut i benestar, de mans d’un psicòleg.

 

 

Preu per persona

Grups de 5 a 10: 25,00€

Grups de 11 a 20: 20,00€

Grups de 21 a 35: 15,00€

Durada

1 h

COACHING EN BARRANCS

Què farem?

15': Explicació de les mesures de seguretat a tenir en compte per a relacionar-se amb el cavall. Introducció a l’etologia dels cavalls: com senten i com es relacionen

30': Treball amb el cavall: aproximació i coneixença de l’animal, contacte físic i emocional amb el cavall i connexió entre ambdós

15': Relaxació damunt del cavall i sentir de l’experiència del contacte .

 

Què ens aporta?

Reforçar i/o modificar i redefinir el rol de cadascú i potenciar el nucli d'equip

En el desenvolupament de l’activitat el psicòleg ajuda a conèixer la ment de cadascú i les vostres emocions en els moments difícils i de perill, i d’aquesta manera poder conèixer les barreres internes i externes, i trobar les eines necessàries per a superar les pors. El descens de barrancs requereix esperit de superació, sacrifici capacitat de lluita, compromís, tenacitat, perseverança, autoconfiança, companyonia, motivació, i una gran control de les emocions en els moments de risc. Així, cada membre del grup coneixerà les seves qualitats i aptituds, i a través d’aquest autoconeixement millorar les relacions amb el col.lectiu.

 

 

Preu per persona

Grups de 5 a 10: 110,00€

Grups de 11 a 20: 92,00€

Grups de 21 a 35: 80,00€

Durada

5 h

Descens terapèutic

COACHING AMB CAVALLS

Un procés de relació humana amb cavalls per a potenciar el lideratge i el treball en equip. Les sessions de treball són adequades i programades d’acord a les necessitats de cada empresa o equip de treball i en dependència als aspectes específics a voler desenvolupar.

Les activitats que es fan amb els cavalls són de peu a terra, i per tant no cal tenir coneixements d’equitació. Tot i així, són activitats que requereixen de molta atenció, consciència i presència per part de l’usuari. Les jornades solen constar d’un mòdul on es treballen els punts escollits amb diferents activitats al llarg de 3 hores, i en l’apartat final es dedica una hora a realitzar el feedback corresponent, tan a nivell individual com grupal, per tal de tenir clar els punts forts i punts dèbils, i així poder realitzar les millores oportunes en l’organització.

 

 

 

Durada

3 h

Preu per persona

Grups de 5 a 10: 100,00€

Grups de 11 a 20: 75,00€

Grups de 21 a 35: 60,00€

Potencia el lideratge i treball en equip

Què ens aporta?

Influeix definitivament en la relació amb els altres a tots nivells, assolint un entorn de confiança amb el grup

Què ens aporta?

Mitjançant experiències, vivències i un treball sistemàtic desenvolupem i entrenem les qualitats i competències personals i professionals. Ens mouran emocionalment i ens submergiran en profunds processos de reflexió i comprensió que ens permetran els canvis buscats.

Aquest és un programa dirigit a persones que assumeixen la responsabilitat i el compromís del treball cap a l’excel•lència, per aportar beneficis a l’empresa i sentir-se vinculat als valors i als objectius. Un programa que té per propòsit millorar la qualitat personal i professional, el treball en equip i les habilitats necessàries per a aquest propòsit.