La ramaderia

LA RAMADERIA

ELS

ANIMALS

VIUEN EN LLIBERTAT

Els animals viuen en llibertat, s’alimenten dels cereals que conreem i de l’herba que proporciona la pròpia vall. Animals criats sense estrès, porten una dieta sana i equilibrada. Els animals campen al seu aire en un indret harmònic i extens, sense obstacles, molt lluny de la pràctica tradicional de l’estabulació: vaques, porcs, gallines, cavalls, bens, cabres. Tots els nostres animals s’alimenten del mateix farratge produït a les terres pròpies.

Els corrals estan completament integrats en el paisatge, la fusta i la pedra són els principals elements que s’han fet servir per a la seva construcció, proporcionant un perfecta harmonia amb el medi.

 

 

Corrals integrats en el paissatge

L'equilibri del cicle natural

A Temps de Terra respectem l'equilibri que facilita el cicle natural. La terra nodreix les plantes, les plantes alimenten els animals, els animals abonen la terra, la terra nodreix les plantes i nosaltres ens integrem en aquesta roda quan consumim aquesta carn i aquests vegetals.